Náš táborový personál

Náš personál, který prochází řádným školením, pečlivě vybíráme. Snahou je vždy vytvořit přátelskou atmosféru mezi dětmi a vedoucími, což je klíčové pro všestrannou spokojenost a pohodu. Níže naleznete členy našeho týmu v krátkém představení. Informaci o tom, v jakém termínu a kterého tábora se bude daný vedoucí účastnit, naleznete již brzy na našem webu.

Jelikož výběr vedoucích na léto 2024 právě probíhá, seznam a rozpis o jejich účasti průběžně aktualizujeme…

Organizace Fajn Tábory, z.s. si vyhrazuje právo na změnu v personálním obsazení tábora, bez práva účastníků na náhradní plnění či vrácení platby nebo její části. K této skutečnosti může dojít zejména z důvodu onemocnění nebo jiné nečekané události ze strany táborového pracovníka, jež organizace nemůže nijak ovlivnit. Taková změna však na průběh a kvalitu tábora nebude mít zásadní vliv.

Formulář spolupráce

vedoucí a zdravotníci