Náš táborový personál

Náš táborový personál prochází důkladným školením a jeho výběr pečlivě zvažujeme. Snahou je vždy vytvořit přátelskou atmosféru mezi dětmi a vedoucími, což je klíčové pro všestrannou spokojenost a pohodu v táboře. Mimo požadované vlastnosti, znalosti a zkušenosti po členech našeho týmu také vyžadujeme souhlas s přísným zákazem pití alkoholických nápojů, užívání jakýchkoliv omamných látek nebo kouření během celé akce. Za porušení udělujeme značné sankce. Dbáme na maximální profesionální přístup každého z týmu vedoucích.

Níže naleznete členy našeho týmu v krátkém představení.

Jelikož výběr vedoucích na léto 2024 právě probíhá, seznam a rozpis o jejich účasti brzy zveřejníme a následně jej budeme průběžně aktualizovat…

Během měsíce ledna vybíráme hlavní vedoucí.
Během února vybíráme instruktory, kteří povedou jednotlivá táborová zaměření.
Do konce března vybereme praktikanty, zdravotníky a pedagogický dozor.

Organizace Fajn Tábory si vyhrazuje právo na změnu v personálním obsazení tábora, bez práva účastníků na náhradní plnění či vrácení platby nebo její části. K této skutečnosti může dojít zejména z důvodu onemocnění nebo jiné nečekané události ze strany táborového pracovníka, jež organizace nemůže nijak ovlivnit. Taková změna však na průběh a kvalitu tábora nebude mít zásadní vliv.

Formulář spolupráce

Hlavní vedoucí

Pedagogický dozor a zdravotníci

Instruktoři

Praktikanti