Informace

INFORMACE K ODJEZDU NA TÁBOR 2020


Vážení rodiče, milí táborníci,

níže naleznete potřebné informace k účasti na našich táborech v roce 2020. Prosím řiďte se všemi body, které se týkají Vámi vybraného tábora. Apelujeme na to, aby všichni táborníci, kteří ještě nemají zajištěné lékařské potvrzení o způsobilosti dítěte účastnit se tábora, aby tak co nejdříve učinili. Brzy začínají mnohé dovolené lékařů, a proto se nemusí toto potvrzení na poslední chvíli stihnout zajistit. To by však znamenalo, že bychom dítě na tábor nemohli přijmout, a to nechce nikdo z nás.

Vzhledem k letošní koronavirové epidemii musíme učinit některá nová hygienická opatření. Jedním z nich je například důkladnější dezinfekce prostor stravování, důkladná kontrola mytí rukou a jejich dezinfekce před vstupem do jídelny. Z nařízení hygieny jsme také bohužel povinni zrušit letošní celodenní výlety, během kterých se mělo cestovat hromadnou dopravou. Vstup do chatek a jiných vnitřních prostor během výměny turnusů bude umožněn až po 8hodinovém intervalu. Tzn., že, až na 1. turnus, si táborníci po příjezdu odloží zavazadla před chatku, ale dovnitř budou vpuštěni až po 16. hodině. Rodičům táborníků nebude povolen vstup do areálu. Ve výjimečných případech to lze umožnit, ale až po dodání aktuálního čestného prohlášení o bezinfekčnosti s ohledem na povinnost dodržení 8hodinového intervalu ve vnitřních prostorách.

V rámci aktuálních protiepidemických opatření jsou všichni táborníci povinni si s sebou na tábor přibalit jednu roušku. Táborníci, kteří cestují na tábor nebo z tábora společnou dopravou, si přibalí roušky dvě.


1) Pro tábory v RC LANWOOD v LANŠKROUNĚ 2020

A) pobytové tábory

B) příměstské tábory

2) Pro tábory na ŽIŽKOVĚ BOUDĚ v PECI POD SNĚŽKOU 2020

Už se na vás všechny moc těšíme!

 

INFORMACE K ODJEZDU NA TÁBOR 2019


Vážení rodiče, milí táborníci,

níže naleznete potřebné informace k účasti na našich táborech. Prosím řiďte se všemi body, které se týkají Vámi vybraného tábora. Apelujeme, aby všichni táborníci (s výjimkou účastníků tábora pro rodiče s dětmi), kteří ještě nemají zajištěné lékařské potvrzení o způsobilosti dítěte účastnit se tábora, aby tak co nejdříve učinili. Brzy začínají mnohé dovolené lékařů a proto se nemusí toto potvrzení na poslední chvíli stihnout zajistit. To by však znamenalo, že bychom dítě na tábor nemohli přijmout a to nechce nikdo z nás.


1) Pro tábory v RC LANWOOD v LANŠKROUNĚ

A) pobytové tábory

B) příměstské tábory

2) Pro tábory na ŽIŽKOVĚ BOUDĚ v PECI POD SNĚŽKOU

3) Pro tábory v Autocampu Panistávka v Jižních Čechách

4) Pro tábory v Penzionu Andula v Krkonoších


Už se na vás všechny moc těšíme!