Souhlas se zpracování osobních údajů

Souhlasím, aby organizace Fajn Tábory, z.s. IČ: 22748733 nad rámec výběrového řízení na uvedenou pracovní pozici dále zpracovávala mé osobní údaje pro účely evidování mé osoby a nabízení obdobných pracovních příležitostí. Souhlas uděluji na dobu 1 roku. Souhlas mohu kdykoliv odvolat. Osobní údaje boudou zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům společnosti, a to pouze v míře nezbytné pro účely zpracování.