Náš táborový personál

Náš personál, který prochází řádným školením, pečlivě vybíráme. Snahou je vždy vytvořit přátelskou atmosféru mezi dětmi a vedoucími, což je klíčové pro všestrannou spokojenost a pohodu. Níže naleznete členy našeho týmu v krátkém představení a informacemi o své účasti v létě 2018.

Organizace Fajn Tábory, z.s. si vyhrazují právo na změnu v personálním obsazení tábora bez práva účastníků na náhradní plnění či vrácení platby nebo její části. K této skutečnosti může dojít zejména z důvodu onemocnění nebo jiné nečekané události, jež organizace nemůže nijak ovlivnit.

hlavní vedoucí, instruktoři, pedagogové, zdravotníci, kuchařky, uklizečky, údržbáři