Spolupráce

Organizace Fajn Tábory, z.s. hledá vhodné kandidáty a kandidátky na doplnění svého realizačního týmu. Jedná se o tyto pozice:

Hlavní vedoucí+

základní podmínky:

 • spolupráce na DPP, popřípadě na fakturu
 • finanční ohodnocení: 1.000 – 7.000,- / týden, s ohledem na spokojenost s kvalitou odvedené práce a plnění svých práv a povinností
 • ubytování, strava a pitný režim během výkonu funkce zajištěno zdarma
 • úhrada jízdného související s výkonem funkce v době konání akce

požadavky:

 • minimální věk: 21 let
 • certifikát o absolvování kurzu hlavního vedoucího výhodou
 • bezúhonný / bezúhonná
 • řidičské oprávnění skupiny B
 • mít osobní vůz k dispozici po celou dobu konání tábora
 • schopnost sestavit, vést a motivovat tým
 • praktické i teoretické znalosti práce s lidmi především s dětmi
 • praxe v táborové činnosti
 • organizační schopnosti
 • odpovědný/á za nakládání s finančními prostředky a majetkem tábora

náplň práce:

 • podílet se na výběru pracovníků tábora
 • odmítnout osobu, která není dle jeho názoru způsobilá po stránce zdravotní, psychické nebo morální konat svěřenou práci
 • organizovat chod tábora, řídit všechny pracovníky v táboře, přidělovat mimořádné úkoly vyplývající z naléhavé potřeby tábora
 • podílet se na tvorbě programu
 • spolu s hospodářem disponovat svěřenými finančními prostředky
 • vyloučit z tábora osoby (účastníky, návštěvy, pracovníky i další osoby), které narušují táborový řád nebo neplní své povinnosti
 • znát všechny právní i jiné předpisy pro výkon své funkce na táboře
 • dodržovat právní předpisy a kontrolovat v tomto směru všechny pracovníky tábora
 • seznámit se včas s místem a vybavením tábora
 • kontrolovat celkové zajištění zdravotnické péče
 • kontrolovat hospodaření tábora
 • dohlížet na řádný chod programu, výchovné práce, činnost pracovníků a dodržování pořádku a kázně
 • pečovat o zajištění bezpečnosti a zdraví všech účastníků tábora
 • zabezpečit řádné vedení potřebné dokumentace
 • ohlásit pořadateli tábora závažné události, úrazy a onemocnění

Zdravotník+

 • spolupráce na DPP
 • finanční ohodnocení: 1.000 – 4.000,- / týden
 • ubytování, strava a pitný režim během výkonu funkce zajištěno zdarma
 • úhrada pohonných hmot v rámci přepravy k zajištění zdravotnické péče

požadavky:

 • minimální věk: 18 let
 • absolvent kurzu ZZA (zdravotník zotavovacích akcí), nebo dokončení středoškolského vzdělání s maturitou v oboru zdravotnictví, nebo absolvent 3 let vysokoškolského vzdělání zdravotnického oboru
 • řidičský průkaz skupiny B
 • mít osobní vůz v řádném technickém stavu v průběhu tábora k dispozici výhodou

náplň práce:

 • musí být dosažitelný 24 hodin denně po celou dobu konání tábora (podle zákona č. 258/2000 Sb.)
 • zajišťovat základní péči o zdraví všech účastníků tábora po dobu konání tábora (od příjezdu dětí na tábor až do jejich odjezdu), doprovázet děti k lékaři, popř. na odborná vyšetření
 • hlásit výskyt přenosných nemocí lékaři i KHS;
 • dohlížet na denní program a zajišťovat dohled nad bezpečností, není-li vázán péčí o nemocné
 • pečovat o nemocné na izolaci a provádět výměnu a manipulaci s infekčním prádlem;
 • kontrolovat dodržování hygienických požadavků stanovených zákonem č. 258/200 Sb. a prováděcími předpisy, výdej stravy a pitný režim;
 • kontrolovat, zda všichni účastníci i pracovníci tábora splňují podmínky stanovené zákonem č. 258/2000 Sb. (zda mají účastníci potvrzený posudek o zdravotní způsobilosti dítěte, prohlášení o bezinfekčnosti dítěte, zda mají pracovníci potvrzenou zdravotní způsobilost vykonávat táborovou činnost a způsobilost k práci s dětmi, splnění zvláštních předpisů u osob činných při stravování)
 • vést zdravotnický deník a seznam všech účastníků tábora;
 • převzít a zkontrolovat ošetřovnu a lékárničku, případně doplnit chybějící zdravotnický materiál a medikamenty

Šéf-instruktor+

 • spolupráce na DPP
 • základní finanční ohodnocení: 1.000 – 5.000,- / týden + velmi zajímavé bonusové ohodnocení odvíjející se od počtu účastníků a závěrečném hodnocení
 • ubytování, strava a pitný režim během výkonu funkce zajištěno zdarma

požadavky:

 • minimální věk: 18 let
 • řidičský průkaz skupiny B
 • mít osobní vůz v řádném technickém stavu v průběhu tábora k dispozici
 • teoretické i praktické znalosti a zkušenosti daného zaměření
 • schopnost sestavit, vést a motivovat tým pracovníků
 • praktické i teoretické znalosti práce s lidmi především s dětmi
 • praxe v táborové činnosti
 • organizační schopnosti

náplň práce:

 • správa FB události svého táborového zaměření, pravidelně přidávat zajímavé příspěvky a šířit o události povědomí
  odpovídat zájemcům na specifické dotazy týkající se daného zaměření tábora
 • organizovat pracovníky (instruktory, pedagogický dozor, kameramana – fotografa)
 • v průběhu tábora každý den vkládat příspěvky na událost o dění v táboře
 • podílet se na výběru pracovníků svého zaměření
 • připravit kompletní program svého zaměření a předložit ho hlavnímu vedoucímu v přijatelné formě
 • navrhovat vyloučení osob (účastníky, návštěvy, pracovníky i další osoby), které narušují táborový řád nebo neplní své povinnosti
 • znát všechny právní i jiné předpisy pro výkon své funkce na táboře
 • dodržovat právní předpisy a společně s hlavním vedoucím kontrolovat v tomto směru všechny své podřízené pracovníky
 • seznámit se včas s místem a vybavením tábora
 • dohlížet na řádný chod programu, výchovné práce, činnost pracovníků a dodržování pořádku a kázně
 • pečovat o zajištění bezpečnosti a zdraví všech svých svěřených dětí, případně dospělých účastníků tábora
 • zabezpečit řádné vedení potřebné dokumentace
 • ohlásit hlavnímu vedoucímu tábora závažné události, úrazy a onemocnění

Instruktor+

 • spolupráce na DPP
 • finanční ohodnocení: 1.000 – 3.000,- / týden
 • ubytování, strava a pitný režim během výkonu funkce zajištěno zdarma

požadavky:

 • minimální věk: 16 let
 • teoretické i praktické znalosti a zkušenosti daného zaměření
 • praktické i teoretické znalosti práce s dětmi

náplň práce:

 • vést svůj přidělený oddíl táborníků v době programu
 • být odpovědný/á za svěřené děti, případně svěřené praktikanty
 • řídit a úkolovat přidělené praktikanty
 • být připraven řešit mimořádné situace kdykoliv to bude situace vyžadovat

Fotograf+

 • minimální věk: 16 let
 • finanční ohodnocení: 10 – 50,- / fotografii
 • ubytování, strava a pitný režim během výkonu funkce zajištěno zdarma

požadavky:

 • k dispozici svoji techniku

náplň práce:

 • zajištění profi foto materiálu dle požadavků organizátora, a jeho úpravu
  dodání na externí disk ve složkách dle požadavků organizátora

Kameraman+

 • spolupráce na DPP
 • finanční ohodnocení: 1.000 – 5.000,- / videoklip
 • ubytování, strava a pitný režim během výkonu funkce zajištěno zdarma

požadavky:

 • minimální věk: 16 let
 • zkušenosti s natáčením a stříháním video-audio materiálu
 • schopnost pořídit a zajistit reprezentativní video clip z průběhu tábora
 • schopnost pořídit reprezentativní fotografie a vkládat je průběžně na FB událost daného tábora
 • vlastnit svoji vhodnou techniku na pořizení požadovaného video-audio-foto materiálu

náplň práce:

 • na základě dohody se šéfem zaměření se účastnit aktivit důležitých a zajímavých pro zachycení
 • nahrávat průběžně zachycený materiál na FB událost daného tábora
 • upravit a předat pořízený materiál ve finální podobě do 3 dnů po skončení turnusu

 

ředitel / ředitelka organizacehlavní vedoucíhospodářzdravotníkšéf zaměřenípedagogický dozorinstruktorpraktikantkameraman - fotografprofi fotograf


sportovnítématickýdeskových heryoutube campfilmovýhudebnígeocachingvšeobecnýtanečnímodelingovývýtvarnýse psys mazlíčkyairsoftarmy minisebeobranaparkour campscooter campskate camprybářskýmodelářskýpro nejmenšípro teenagerypro dospělérodiče s dětmi


1. týden2. týden3. týden4. týden5. týden6. týden